ការច្នៃប្រឌិត

អ្នកបង្កើតពូកែជាងគេប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំៈ នេះជាកម្មវិធីស្វែងរកអ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតពូកែៗ។ បេក្ខជនជ័យលាភីនឹងមានឱកាស ធ្វើអោយគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនក្លាយជាការពិត។សំណើរគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរួមមានការរចនារូប ភាពខ្សែរភាពយន្តរូបភាពគំនូរជីវចលសិល្បៈចំរៀងពត៌មានវិទ្យា។ល។ ការរើសដំណាក់កាលដំបូងនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តិឡើងតាមរយៈ ដំណើរការជ្រើសរើសដែលមាន លក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ដោយគណៈកម្មាធិការដែលមានសមាជិកដែលមានជំនាញទំនាក់ទំនង។ មានតែអ្នកជាប់ដំបូងបីនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសយកអ្នកឈ្នះចុងក្រោយដោយអ្នក គាំទ្រលើទំព័រ Facebookរបស់ Plus Education(ផ្លាស ។ អ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកដែលទទួលបាន ការ“Likes”ច្រើនបំផុត។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ